aardwetenschapper en journalist

Ted Talk

TED Talk

Sinds de uitvinding van Haldol in 1958, is de invulling van wat we verstaan onder Geestelijke Gezondheidszorg steeds beter geworden. Niet alleen qua pillen, maar ook qua praten en andere manieren van hulp verlenen. Hierdoor is er een steeds grotere groep neurodiverse mensen aan het ontstaan, die volledig herstelt van een verblijf in de GGZ en weer werk, leven en liefde oppakt als voorheen.
Het overgrote deel van deze mensen vertelt daar eigenlijk liever niet over. De reden hiervoor is eenvoudig: stigma. We zijn bang dat openheid over onze ‘stoornis’ tot maatschappelijke repercussies kan leiden, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een nieuwe baan, promotie of salarisonderhandelingen. Aangezien ik vind dat we daar vanaf moeten, gaf ik zelf het goede voorbeeld met dit TED-praatje, dat intussen 75.000 keer bekeken is