aardwetenschapper en journalist

Tag: NRC

Faillissement 126 jaar oude steenbakkerij De Roodvoet

Omdat ik voor NRC Handelsblad ben gaan schrijven op het hoogtepunt van de kredietcrisis in 2009, heb ik een aantal historische faillissementen kunnen coveren. Een ervan was de sluiting van De Roodvoet. Later ben ik in de archieven gedoken om mijn verslag van die gedenkwaardige zomerse dag uit te breiden met een geschiedenis van de steenbakkerij, inclusief etymologie, foto’s en kaartmateriaal.