aardwetenschapper en journalist

grondstoffen

De Aarde en het Gas

Aankondiging van mijn uitgever PASSAGE, waar ook het boek “De herinnerde soldaat” van Anjet Daantje verscheen dat onlangs de Bordewijkprijs won.


Een kist vol persoonlijke papieren.

In mei zou het boek De aarde en het gas van Sam Gerrits verschijnen. Dat wordt een smeuïg geschreven geschiedenis van het aardgas vanaf de 19e eeuw. Sam Gerrits was bezig met de laatste punten in zijn boek aan te scherpen. En dan krijgt hij een belangwekkend telefoontje, over een kist vol persoonlijke papieren uit de nalatenschap van een van de ontdekkers van het Gronings gasveld. Hier zit veel pikant materiaal tussen, materiaal dat een nieuw beeld geeft van de nog niet geopenbaarde afspraken die rond ‘Groningen’ zijn gemaakt. Of zoals Gerrits zelf zegt: ‘dit is beter dan een WOB, beter dan pakjesavond.’ Het boek komt nu wat later, in de winter van 2021.


NRC – Schaliegas: gasbel of luchtbel?

In de Nederlandse bodem zit veel meer gas dan gedacht, de grond herbergt nog honderden miljarden kubieke meters gas — enige probleem: het gas zit opgesloten in schalie en is daardoor wat lastig te winnen. Toch groeit bij de olie en gasmaatschappijen de interesse. Mag de staat zich al rijk rekenen? „De Nederlandse situatie wordt zwaar overschat.”

(Dit is het eerste artikel in een Nederlands dagblad over schaliegas)